บทความนี้ OUT DATE แล้วนะครับ ปัจจุบัน ไม่ต้องแสดงราคาบนฟอร์มอีแล้วครับ

ราคา FOB และ เทอม FOB นั้นให้ความหมายที่ต่างกันครับ โดยปกติเราก็จะรู้ว่า FOB คือเทอมการขนส่งที่ผู้ขายต้องส่งมอบสินค้าให้เราที่เรือที่เราเตรียมไว้ แล้วหลังจากนั้นค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงก็จะโอนเป็นของเราทั้งหมด แต่ราคา FOB คืออะไร?

FOB Price(ราคา FOB)

ราคา FOB บน Form E(ฟอร์มอี) คือ ราคาสินค้า ที่เสนอขายในเทอม FOB

ตัวอย่าง ผู้ขายเสนอราคา FOB ของสินค้า A ที่ USD 100.00 หมายถึง สินค้าชิ้นที่เราซื้อจะต้องไปส่งที่เรือที่เราจองไว้ด้วยราคานี้ จะมาบวกอะไรเพิ่มไม่ได้อีกแล้ว หากจะบวกอะไรเพิ่มต้องตกลงกันก่อนจะปิดดีล

เมื่อจะออกฟอร์มอี ก็เอาราคา FOB ใส่ลงไปในชราคาสินค้านะครับ

แนะนำให้อ่าน: ภาษีนำเข้า 0% จากจีน ต้องเตรียมตัวอย่างไร?

สอบถามบริการ หรือ พูดคุยปรึกษากับเราได้หลากหลายช่องทางดังนี้ครับ
LINE ID: @expt.co
FACEBOOK: @expt.co
EMAIL: support@expt.co