Form D ฟอร์มดี คือ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ใช้สำหรับเพื่อลดหย่อนภาษีศุลกากรระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย บรูไน, อินโดฯ, มาเลฯ, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ไทย, เวียนนาม, พม่า, ลาว และ กัมพูชา นั่นหมายความว่าถ้าประเทศใดในระหว่าง 10 ประเทศนี้ มีการซื้อขายสินค้ากันจะได้ลดหย่อนภาษี โดยเจ้าเอกสารรับรองนี้จะออกโดยทางราชการของแต่ละประเทศว่าได้ใช้วัตถุดิบและผลิตในประเทศอาเซียนนั่นเอง แต่ว่าการจะได้สิทธิประโยชน์เหล่านี้ ก็จะต้องทำให้ถูกต้องตามข้อบังคับด้วยนะครับ

ข้อบังคับทั่วไปเกี่ยวกับ Form D

form d
ต้องเป็นประเทศในกลุ่มอาเซียน

เนื่องจากเจ้า Form D นี้อยู่ในเขตการค้าเสรีอาเซียน จึงสามารถบังคับใช้ได้เฉพาะในเขตอาเซียน 10 ประเทศเท่านั้น หากจะใช้กับประเทศที่อยู่นอกเหนือออกไปจากนี้ ต้องใช้ฟอร์มชนิดอื่น เช่น ฟอร์มอี ใช้กับประเทศจีน เป็นต้น

จะต้องมีวัตถุดิบในประเทศต้นกำเนิดไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40%

เพื่อให้ถือว่าสินค้านั้นก่อให้เกิดรายได้ในประเทศกลุ่มอาเซียนจริง จึงมีการกำหนดให้ต้องมีวัตถุดิบที่ได้มาจากในประเทศนั้นจริง ๆ ไม่ต่ำกว่า 40% ของราคา F.O.B. (ราคาหน้าท่า) หรือ ถ้าจะคิดแบบไม่ให้ยุ่งยากก็คือ 40% ของราคาสินค้าก็ได้ครับ

ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

เอกสารตัวนี้เป็นเอกสารทางราชการอย่างหนึ่ง ซึ่งในประเทศไทย ฟอร์มชนิดต่าง ๆ จะออกโดย กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ครับ

การลดหย่อนภาษีเป็นไปข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศ ไม่ใช่ 0% เสมอไป

สินค้าบางรายการนั้นการใช้ฟอร์มก็ไม่ได้ลดหย่อยจนเหลือ 0% เสมอไป ดังนั้นก่อนทำการส่งออกหรือนำเข้า ควรจะทำการตรวจสอบก่อนทุกครั้งว่าเมื่อใช้ Form D แล้ว ค่าภาษีจะเป็นเท่าไหร่

Previous articleเรื่องที่คุณต้องคิดก่อนจะพูดว่า “พยายามเต็มที่แล้ว”
Next articleเมื่อข้อมูลนั้นไร้ค่า
เซลส์เฟรทฯ ผู้หันหลังให้กับ Tele-Marketing มาทุ่มเทให้กับการทำ Online Marketing แบบเต็มตัว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here