การจดทะเบียนผู้นำเข้าส่งออก คือ การที่เราเอาข้อมูลของเราเข้าไปอยู่ในระบบของกรมศุลกากรครับ เมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วจึงจะสามารถใช้บริการของกรมศุลกากรได้ เช่น การผ่านพิการศุลกากรขาเข้า-ขาออก การขอจำแนกพิกัดภาษี เป็นต้น

ขั้นตอนก็ไม่ยากเลยครับ เพียงทำตาม 3 ขั้นนี้ได้ รับรองว่าเสร็จแน่นอนครับ

จดทะเบียนผู้นำเข้าส่งออก

เอกสารสำหรับจดทะเบียนในรูปแบบบุคคลธรรมดา

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง(Passport)
  • สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์หรือกระแสรายวันหน้าแรก และหน้าเดินบัญชีที่แสดงรายการย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน(ไม่ต้องก็ได้)
  • หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไปด้วยตัวเองไม่ได้)

เอกสารสำหรับจดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบทะเบียนคนต่างด้าว/หนังสือเดินทาง(Passport)
    (หากหนังสือรับรองบริษัทระบุให้เอกสารต้องเซ็นต์มากกว่า 1 คนขึ้นไป ต้องเตรียมมาให้ครบทุกคนนะครับ)
  • สำเนาบัญชีธนาคารออมทรัพย์หรือกระแสรายวันหน้าแรก และหน้าเดินบัญชีที่แสดงรายการย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน(ไม่ต้องก็ได้)
  • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทและวัตถุประสงค์(ไม่เกิน 3 เดือน)
  • หนังสือมอบอำนาจ(กรณีไปด้วยตัวเองไม่ได้)
จดทะเบียนผู้นำเข้าส่งออก

2. กรอกแบบลงทะเบียนผู้ผ่านพิธีการ

Link: แบบฟอร์มสำหรับการลงทะเบียน

แบบคำขอให้ใช้แบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายหมายเลข 1 นะครับ ส่วนเอกสารแนบอื่น ๆ ให้เตรียมตามที่ต้องการลงทะเบียนไปให้ครบด้วยนะครับ

3. เดินทางไปจดทะเบียน

หลังจากเตรียมเอกสารเสร็จแล้วก็เซ็นต์ชื่อแล้วประทับตราบริษัท(บุคคลธรรมดาไม่ต้องประทับตรา) เตรียมบัตรประชาชน ใบทะเบียนคนต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางตัวจริงให้พร้อมไว้ด้วยนะครับ ตอนที่ยื่นต้องใช้ด้วยถึงจะทำการมอบอำนาจไปให้คนอื่นกระทำการแทนก็ตามที หลังจากนั้นก็ไปยื่นแบบได้ที่สำนักงานศุลกากรหรือด่านศุลกากรทั่วประเทศครับ

จะเห็นว่าเอกสารก็คือเอกสารทั่วไปที่ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในธุรกิจนี่เองครับไม่มีอะไรซับซ้อน ขอเพียงเตรียมให้ครบถ้วนถูกต้อง รับประกันว่าเตรียมเอกสารเย็นแล้วไปลงทะเบียนเช้าอีกวันได้เลยครับ

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกไปลงทะเบียนเอง ผมมีบริการลงทะเบียนให้นะครับ คุณสามารถจัดการตามขั้นตอนนี้ได้เลยครับ >>> Paperless Handbook.pdf

สอบถามบริการ หรือ พูดคุยปรึกษากับเราได้หลากหลายช่องทางดังนี้ครับ
LINE ID: @expt.co
FACEBOOK: @expt.co
EMAIL: [email protected]

Previous articleSocial media ช่วยเปิดตลาดส่งออกของคุณได้อย่างไร?
Next articleอยากนำเข้าเมล็ดกาแฟต้องทำอย่างไร?
เซลส์เฟรทฯ ผู้หันหลังให้กับ Tele-Marketing มาทุ่มเทให้กับการทำ Online Marketing แบบเต็มตัว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here