INCOTERMS® 2020 คือ เงื่อนไขที่เอาไว้ใช้สำหรับทำการค้าที่มีการแก้ไขปรับปรุงและเริ่มใช้ในปี 2020 ตามชื่อเลยครับ โดยมีทั้งหมด 11 กฎ สามารถใช้ได้ทั้งกับการค้าภายในประเทศ และ ต่างประเทศ ซึ่งเจ้า Incoterms® จะมีการอัปเดตอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้ทันกับเทรนด์เศรษฐกิจโลกและมีหลายฉบับแล้วนะครับ โดยฉบับที่แล้วได้เริ่มใช้ตั้งแต่ ปี 2010 และ 10 ปีต่อมา เราก็มีฉบับ 2020 ฉบับนี้นั่นเอง

**เนื่องจากเราเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก จึงขอเน้นเพียงการใช้ระหว่างประเทศเท่านั้นนะครับ**

สำหรับคอนเซปที่กล่าวไปแต่แรกว่าเป็นเงื่อนไขสำหรับการค้า ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทางเดียวกัน ป้องกันทั้งความสับสนและเพื่อให้ง่ายต่อการทำการค้าเป็นจุดประสงค์หลัก แบบที่เรามีแบบแผนในการทำงานเหมือนกันทั้งโลกนั่นเองครับ

Incoterms® 2020 มีทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้

 1. EXW, EX-WORKS
 2. FCA, FREE CARRIER
 3. CPT, CARRIAGE PAID TO
 4. CIP, CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
 5. DAP, DILIVERED AT PLACE
 6. DDU, DILIVERED AT PALCE UNLOADED
 7. DDP, DELIVERED DUTY PAID
 8. FAS, FREE ALONGSIDE SHIP
 9. FOB, FREE ON BOARD
 10. CFR, COST AND FREIGHT
 11. CIF, COST INSURANCE AND FREIGHT
INCOTERMS 2020
Incoterms® and the Incoterms® 2020 logo are trademarks of ICC.  Use of these trademarks does not imply association with, approval of or sponsorship by ICC unless specifically stated above.  The Incoterms® Rules are protected by copyright owned by ICC.  Further information on the Incoterm® Rules may be obtained from the ICC website iccwbo.org.

ในแต่ละกฎจะมีสิ่งสำคัญ 3 อย่างที่กำหนดไว้

ภาระหน้าที่ของผู้ขาย และ ผู้ซื้อ

ในส่วนนี้กฎแต่ละกฎจะบอกว่าผู้ส่งออกต้องทำอะไรบ้าง และผู้นำเข้าต้องทำอะไรบ้าง เพื่อทำให้การซื้อขายนี้สำเร็จ อย่างเช่น ใครทำเอกสารอะไร หรือ ใครจัดหารถ ใครจัดหาเรือ เป็นต้น

การรับผิดชอบความเสี่ยง

ความเสี่ยงก็คือ เมื่อสินค้าไปอยู่ในขั้นตอนไหน ใครจะต้องเป็นคนที่รับความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายนั้นไป เช่น ตกลงกันว่า ผู้ขายจะวางสินค้าไว้ที่ลานหน้าโรงงานให้ผู้ซื้อมาขนไปเอง ผู้ซื้อก็จะเริ่มรับความเสี่ยงต่อจากผู้ขายเมื่อทำการขนสินค้าขึ้นรถบรรทุกนั่นเอง ถ้าทำสินค้าหล่นขณะขนขึ้นรถผู้ซื้อก็ต้องรับผิดชอบไป แต่ถ้าฝนตกก่อนรับสินค้า ผู้ขายก็ต้องรับผิดชอบไปประมาณนี้นะครับ

ค่าใช้จ่าย

ใครจะจ่ายอะไรบ้าง คือ การหาผู้ให้บริการขนส่งในแต่ละช่วง หรือ การซื้อประกันภัยขนส่งสินค้า ว่าใครจะเป็นคนต้องทำส่วนนั้น

อาจจะอธิบายให้เห็นภาพอย่างง่าย ๆ ได้ว่า แม้ว่าเราอาจจะจ่ายเงินในส่วนของการส่งสินค้า แต่การรับความเสี่ยงอาจจะเป็นของคู่ค้าอีกฝ่ายก็ได้ เช่น ผู้ขายต้องจ้างคนขนส่งสินค้าไปจนถึงท่าเรือฝั่งของผู้ซื้อ แต่ความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหายได้เปลี่ยนไปอยู่ที่ผู้ซื้อตั้งแต่ท่าเรือฝั่งผู้ขาย เป็นต้น

ควรระบุให้ชัดเจนเมื่อต้องการใช้กฎ

CFR BANGKOK PORT Incoterms® 2020
[ชื่อกฎ Incoterms® 2020] ต่อด้วย [สถานที่] ต่อด้วย [Incoterms® 2020]

 1. ชื่อกฎใส่ปกตินะครับ ตัวย่อ 3 ตัว
 2. ตามด้วยจุดส่งมอบสินค้า โดย ICC แนะนำให้ระบุอย่างชัดเจนที่สุด และ ต้องเหมาะสมกับกฎที่ใช้ด้วยนะครับ
 3. ให้ใส่ “Incoterms® 2020″ ต่อท้ายลงไปด้วย โดย ICC แนะนำว่าให้ใส่ปีของกฎลงไปด้วยเพื่อป้องกันความสับสน ผิดพลาด หรือ ต้องอ้างอิงกฎเมื่อเกิดข้อพิพาททางกฎหมาย

จากตัวอย่าง ผู้ซื้อและผู้ขายได้ตกลงใช้เทอม CFR โดยระบุให้ส่งถึงท่าเรือกรุงเทพ ภายใต้กฎ Incoterms® 2020 ครับ

กฎข้ออื่น ๆ จะอธิบายในบทความชิ้นต่อ ๆ ไปครับ

ข้อควรระวังในการใช้

Incoterms® 2020 เป็นแนวทางปฏิบัติในการทำการค้าเท่านั้น ไม่ใช่สัญญาการค้า เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง ต้องระบุข้อสัญญาเอาเองในสัญญาซื้อขาย เช่น วิธีการขนส่ง ค่าเงิน การผิดสัญญา และ อื่น ๆ ยิบย่อยแค่ไหน ต้องร่างสัญญากันเอาเองนะครับ

NOTE:

 • สำหรับข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์ให้ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่ออย่างเป็นทางการที่ผ่านการรับรองโดย ICC เท่านั้น
 • บทความนี้ ไม่ได้เป็นการแปลตามตัวอักษร แต่อธิบายจากความเข้าใจของผู้เขียนเท่านั้น ไม่สามารถใช้อ้างอิงใด ๆ ได้ หากต้องการใช้เพื่ออ้างอิง กรุณาติดต่อ ICC โดยตรง
 • กฎ Incoterms® และเครื่องหมายการค้า Incoterms® เป็นลิขสิทธิของ ICC การใช้เครื่องหมายการค้านี้ ไม่ได้หมายความว่ามีความร่วมมือกัน หรือ มีการสนับสนุน ระหว่างเราและ ICC แต่อย่างใด

The Incoterms® Rules are protected by copyright owned by ICC.  Further information on the Incoterm® Rules may be obtained from the ICC website.  Incoterms® and the Incoterms® 2020 logo are trademarks of ICC.  Use of these trademarks does not imply association with, approval of or sponsorship by ICC unless specifically stated above.

PIC SOURCE: Photo by timJ on Unsplash

Previous articleปัญหาเรื่อง ชื่อและที่อยู่ บน Bill of Lading
Next articleวิธีเช็ค Bill of Lading และ Air Waybill ว่าปลอมหรือของจริง
เซลส์เฟรทฯ ผู้หันหลังให้กับ Tele-Marketing มาทุ่มเทให้กับการทำ Online Marketing แบบเต็มตัว